Velkommen til JRJ din anlægsgartner 
  
Vi udfører alt indenfor
 
 

Grønne anlæg

Vi har stor erfaring med 
vedligeholdelse og nyetab-
lering af grønne områder.

Belægning

Vi har stor erfaring med alle 
former for belægningsop-
gaver. Bl.a. Indkørsler, fortov,
trapper, støttemure,gangstier,
terasser m.m.

Entreprenør & Kloak

Vi udfører alt indenfor renovering, nyetablering af kloakrør, brønde, regnvands-
faskiner, nedgravning af tanke og meget mere...
JRJ v/Jesper R. Jørgensen | Uglevænget 7, 6760 Ribe - Denmark | Tlf.: 76880796